Internationalisering

Fokus på øget dansk eksport med Innovationsnetværket for Smart Energy

Innovationsnetværket Smart Energys internationaliseringsaktiviteter har til hensigt at fremme og udforske medlemmernes fulde internationale potentiale.

International indsats i 2018:

For at gøre det så enkelt for dig som muligt at styrke din internationalisering gennem dit medlemskab af Innovationsnetværket for Smart Energy, har vi udviklet et årshjul og fokuseret vores markedsindsats for året, så du nemt kan forholde dig til, hvad du med fordel kan tage del i for at styrke netop din eksport.

Styrk din internationalisering med Inno-SE

Bliv klogere på, hvordan du kan styrke dine muligheder for internationalisering ved at være medlem af Inno-SE. Find ud af, hvilke andre virksomheder i netværket, som har fokus på samme marked som dig, bliv klogere på deres teknologier og find ud af, hvordan samarbejde på tværs kan styrke dine muligheder for eksport samt minimere den risici, der er herved.

Derudover tager Inno-SE initiativ til ens større dansk tilstedeværelse på European Utility Week, som i år foregår i Wien (Østrig) d. 6. – 8. november 2018. I Samarbejde med SDU vil der være en lille dansk tilstedeværelse på China Utility Week i april måned, som skal danne grundlaget for en større og mere fokuseret tilstedeværelse i Wien i efteråret. Mere om initiativet følger.

Fokusmarkeder i 2018

De markeder, vi har fokus på at styrke netværkets eksportmuligheder på, er for nuværende Norden (særligt Norge og Finland), New York (USA) og Delhi (Indien).

• Norden

I samarbejde med CLEAN, Innovation Norge, Business Finland og Nordic Innovation, har Inno-SE fokus på at styrke relationerne mellem de nordiske byer og de nordiske virksomheder mhp. øget samarbejde om løsninger. Både Norge og Finland er nærmarkeder med mange ligheder, hvorfor der dels er fokus på eksport af danske teknologier og løsninger hertil, og dels er der fokus på at samarbejde på tværs af landegrænser om nordiske løsninger.

I 2018 forestår fire Nordiske konferencer, hvor der lægges op til workshops, netværk og matchmaking med problemejere og potentielle samarbejdspartnere mhp. projektudvikling:

• USA & New York (OBS: er afholdt)

I april kunne du deltage ved et arrangement på den amerikanske ambassade med fokus på eksport til staterne, den amerikanske økonomi og den gunstige situation, som medfører mange muligheder og potentialer for bl.a. danske virksomheder.

Læs mere om arrangementet d. 19. april her.

I Maj måned tog Inno-SE med CLEAN og de andre nordiske partnere til Smart City Expo i New York. Her var der fokus på de tre temaer Smart City, Circular Economy City og Low Carbon City. Turen slog to fluer med ét smæk, da relationerne til de nordiske byer og virksomheder bliver styrket i et fælles nordisk program med receptioner og workshops, og dels vil adgang til markedet øges gennem en dags matchmaking med interesserede problemejere i New York City, samt matchmaking med større Danske aktører med lokal forankring.

Læs mere om programmet for turen her.

• Delhi
I samarbejde med Indian-Danish Chamber of Commerce modnes markedet i Delhi netop nu med det formål at lave en delegationstur til december. Det forventes at en workshop omkring eksportmulighederne på markedet med udgangspunkt i konkret efterspørgsel på teknologier og løsninger vil finde sted i Asia House i København ultimo april. Mere om initiativet følger.