Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Bygninger og menneskers adfærd udgør en potentiel og nødvendig fleksibilitetsressource i realiseringen af det intelligente energisystem.

Dette fokusområde udvikler og anvender derfor teknologier til overvågning, analyse og optimering af adfærdsbestemt energiforbrug i bygninger. Fokusområdet arbejder især for at tilvejebringe viden om, hvordan det levede liv i bygningerne spiller sammen med teknologien og påvirker effekten af de enkelte løsninger.

Fokusområdets arbejde inkluderer desuden identifikation af adfærdsbestemt energiforbrug på baggrund af bygningssensordata, herunder occupancy og målerdata, kvalitative og kvantitative undersøgelser af menneskers energiadfærd og optimering af energiforbruget for opretholdelse af et ideelt indeklima på baggrund af bygningsmodeller, adfærdsstudier, historiske og realtid sensordata samt vejrudsigter.


Fokusområdeledere:

Bo Nørregaard Jørgensen,professor, leder af Center for Energy Informatics på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet, der forsker i bygningsstyring.

Trine Plambech, principal urban designer, leder af intelligent bæredygtighed i afdelingen People, Technology and Business Lab på Alexandra Instituttet. Trine arbejder med energiadfærd og har mange års erfaring med at omsætte viden om menneskers energiadfærd til udvikling af energieffektive produkter og services.