Integrerede energisystemer og digitalisering

Fokus har i perioden 2014-2018 i overvejende grad været rettet mod enten el-systemet eller fjernvarmen. Denne sektoropdelte tilgang betyder, at der er risiko for, at man overser potentialet ved at integrere de to infrastrukturer i ét samlet energisystem.

Fremadrettet vil dette fokusområde derfor udvikle IT-implementerbare metoder og løsninger, som kan sammenkoble forskellige løsninger og energisystemer (el, gas, fjernvarme og biomasse).

Ved at sammenkoble systemerne opnås en række fordele, fx tabsfri energilagring (virtuel lagring) fra minutter til flere måneder.

Fokusområdet vil ud fra såvel langsigtede som kortsigtede planlægningsmodeller arbejde med operationelle løsninger.

Fokusområdeleder:

Henrik Madsen, professor, DTU Compute, leder af det nationale, strategisk forskningscenter med titlen: Center for IT-intelligente energisystemer i byer (CITIES). Dette center er det førende forskningscenter inden for Smart Cities og Green IT-aktiviteter.