Energilagring

Dette fokusområde har for det første til formål at bidrage til løsning af de tekniske udfordringer og indfrielse af det optimeringspotentiale, der ligger i direkte eller indirekte lagring af energi.

Dette fokusområde har for det første til formål at bidrage til løsning af de tekniske udfordringer og indfrielse af det optimeringspotentiale, der ligger i direkte eller indirekte lagring af energi.

Fokusområdet arbejder for det andet med de samfundsmæssige udfordringer, der er forbundet hermed, da denne energilagring er essentiel i et fossilfrit energisystem.

Direkte energilagring kan være forskellige batterityper, fx flow-batterier, superkapacitorer mv., mens indirekte energilagring kan omfatte Power-to-Fuel-teknologier, lagring i form af tryksætning af luft, vand og lign. eller lagring af mekanisk energi i fx svinghjul.

Med energilagring forstås også de konverteringsteknologier, der relaterer til lagringen.

Som særlig aktivitet under Energilagring har Inno-SE i 2017-2018 i samarbejde med Danish Battery Society (DBS), Akademiet for tekniske Videnskaber (ATV), Transportens Innovationsnetværk (TINV) etableret et virksomhedsnetværk for anvendelse af batteriteknologi. Dette arbejde konsolideres i 2019-2020 gennem en yderligere koordinering og samarbejde.

Fokusområdeleder:

Søren Knudsen Kær, professor på Institut for energiteknik, Aalborg Universitet, der forsker i brint- brændselscelle- og batterisystemer og diverse former for termisk lagring.