Effektelektronik

Effektelektronik indgår i stadig større udstrækning i den moderne, elektriske infrastruktur lige fra vedvarende energiproduktion, transmission og distribution til effektiv anvendelse af el.

Dette kan både være store el-net, men også isolerede micro-grids. Danmark har en industriel styrkeposition inden for dette felt. Der er aktuelt stor fokus på at reducere omkostninger og forlænge levetiden af de effektelektroniske apparater samt endnu bedre at kunne udnytte den styrbarhed, effektelektronikken giver, når den introduceres.

Samtidig udvikles der helt nye typer komponenter, der kan reducere volumen og/eller pris i et betydeligt omfang. Dette fokusområde har til formål at bidrage til større forståelse af, hvorledes de enkelte løsninger kan udnyttes optimalt.

Fokusområdeledere:

Frede Blaabjerg,professor, leder af Centeret for Power Electronic Systems i Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet. Hans forskning vedrører anvendelse af effektelektronik, herunder frekvensomformere, mikrogrids, solcelleanlæg og energieffektiv effektelektronik i vindmøller.

Susanne Otto, seniorspecialist, FORCE Technology, der arbejder med elektroniske produkters pålidelighed og med at undersøge, hvordan disse kan styres og effektivt optimeres tidligt i udviklingsforløbet.