Fokusområder

Fokusområderne har taget afsæt i danske virksomheders styrkepositioner inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Fælles for de fem fokusområder er, at de alle indeholder energieffektivitet, digitalisering samt innovative forretningsmodeller, der sikrer økonomisk bæredygtighed.

De fem fokusområder ledes af de førende forskere inden for de respektive områder. Inno-SEs arbejde sikrer gennem koordinering af aktiviteter, at der opnås synergier med relevante projekter.