TEMADAG: Produktinnovation og digitale tråde i i4.0

Integrerede Energisystemer og digitalisering

Vil du blive klogere på, hvordan du kan bruge virtuelle modeller til at skabe værdi fra idé til produkt?

Industri 4.0 har fokus på integrationen mellem den fysiske produktion og den digitale verden. Det vil vi gerne adressere gennem en temadag og workshop, hvor vi tager udgangs­punkt i den digitale tråd og sammenhængen mellem pro­duktudvikling og produktion med virtuelle modeller til smart anvendelse af opsamlede data.

Helt konkret vil vi blandt andet berøre, hvordan man via simu­leringer og digitale tvillinger kan skabe ny indsigt og mulighe­der, der f.eks. kan give svaret på, hvordan man til stadighed kan individualisere og tilpasse smarte produkter fra design til produktion og monitorering af disse i i4.0.

Temadagen er arrangeret af FORCE Technology, Aarhus Uni­versitet og Alexandra Instituttet.

Forretningsmuligheder med indsigten i data

Omstillingen til nye smarte produkter med intelligent dataop­samling skaber også muligheder for nye forretningsmodeller, herunder hvordan produkter bliver en service. Vi diskuterer derfor bl.a. hvordan forretningsmodeller kan se ud i i4.0 med muligheden for nye data og øget indsigt om produkter og brugen deraf.

Kom og hør forskellige bud på hvordan disse værktøjer kan hjælpe med at besvare ovenstående og søg svar på jeres virk­somheds i4.0 spørgsmål blandt deltagerne og efterfølgende workshop.

Workshop

Under workshoppen tager vi fat på hvordan den digitale tråd kunne se ud for forskellige use cases, hvilke værktøjer der kan tages i brug og hvornår. Medbring gerne jeres oplæg til en case – enten for hvad I har gjort, er i gang med, eller har en vision om.

Læs mere og tilmeld dig HER