International matchmaking: Workshop om grønne materialer/batterier i Horizon 2020

Energilagring

Innovationscentret i München inviterer i samarbejde med Bavarian Research Alliance til en international workshop med titlen ”Green materials for batteries in Horizon 2020”.

Formålet med workshoppen er at bringe forskere og virksomheder fra forskellige dele af Europa sammen for at udvikle fælles ansøgninger til Horizon 2020’s Industrial Leadership-calls med særligt fokus på batteriteknologier. Deltagelse i workshoppen er gratis.

Vejen til lavere CO2-udledninger, herunder sikring af grønnere og mere bæredygtig mobilitet, medfører nye muligheder for økonomisk vækst, beskæftigelse og teknologisk udvikling. Behovet for batterier forventes at vokse markant i de kommende år.

Sydtyskland har en række stærke virksomheder og forskningsinstitutioner inden for området, og Bayern alene står for 40 procent af Tysklands hjemtag fra Horizon 2020 inden for Industrial Leadership-søjlen.

Med workshoppen sættes der fokus på matchmaking målrettet følgende topics inden for batteriområdet i Horizon 2020:

Fristen for ansøgninger til ovenstående topics er allerede 21. april 2020. Workshoppen er således specifikt målrettet aktører, som allerede har en konkret projekt idé til de åbne topics og søger internationale partnere til deres ansøgning.

Læs mere og tilmeld dig HER