Final event: EcoGrid 2.0 viser vejen for grøn omstilling

Integrerede Energisystemer og digitalisering

Ecogrid 2.0 har demonstreret et bud på fremtidens grønne elmarked med fleksibelt elforbrug som handelsvare. Vær med, når EcoGrid-parterne fortæller om resultater og erfaringer.

Forsknings- og demonstrationsprojektet EcoGrid 2.0 er ved vejs ende, og det er tid til at præsentere hovedkonklusionerne. 

Program

10:00 Velkommen
10:05 Potentialerne ved grøn omstilling af elmarkedet

/ Klima, Energi – og Forsyningsministeriet

10:20 Hovedkonklusionerne i EcoGrid 2.0 – Grøn omstilling, digitalisering og forbrugeradfærd

/ Grøn omstilling:  Jørgen S. Christensen, forsknings- og teknologidirektør, Dansk Energi
/ Digitalisering: Jacob Østergaard, professor og centerleder, DTU
/ Forbrugeradfærd: Trine Pallesen, lektor, ph.d., CBS

10:50 Paneldebat om perspektiverne

/ Peter Markussen, afdelingsleder, Energinet (TBC)
/ Lars Goldschmidt, formand, Bornholms Energi og Forsyning
/ Thomas Elgaard Jensen, Director, Strategic Business Development EnergiDanmark

11:30 Pause
11:50

Konklusioner, udfordringer og læring i EcoGrid 2.0

Spor 1: Digitalisering 
DSO og politiske rammer
/ Jørgen S. Christensen, forsknings- og teknologidirektør, Dansk Energi

Digitalisering, værktøjer og standarder
/ Jakob Østergaard, professor og centerleder, DTU
/ Lars Hansen, direktør og partner, Uptime-IT

Markedsplatform og aggregatorer
/ Anders Quitzau, innovationschef, IBM
/ Flemming Jensen, senior partner, Insero Software

Spor 2: Forbrugeradfærd 
Teknikere som sælgere
/ Torben Jørgensen, afdelingschef, Bornholms Energi og Forsyning

Elkunder og fleksibilitet
/ Trine Pallesen, lektor, ph.d., CBS

Inddragelse af forbrugere
/ Sille Krukow, nudging- og adfærdsdesignekspert, Krukow

13:00 Frokost og afslutning

 Pris: Gratis / Ved afbud efter 20. september kl. 12.00 og ved no-show opkræver vi gebyr på kr. 500,- + moms

Læs mere og tilmeld dig HER

 

EcoGrid 2.0 er et 100 mio. kr. forsknings- og demonstrationsprojekt støttet af EUDP. 
Læs mere om EcoGrid.