Danvak Dagen 2021

Varmepumpe- og køleteknologi
Integrerede Energisystemer og digitalisering

Konferencen er for personer i byggebranchen, som beskæftiger sig med HVAC, energi og indeklima.

Klima-renovering af byggeriet i Danmark

På Danvak Dagen 2021 vil vi fortsat have klima i byggeriet på dagsordenen. Vi vil bl.a. dykke ned i Europa kommissionens ”Renovation Wave Strategy” hvor deres mål er, at 35 millioner bygninger i Europa skal klima-renoveres inden 2030.

Vi vil derfor se på, hvilken betydning det har politisk, økonomisk og teknisk for renoveringen af Danmarks bygningsmasse – og hvilken betydning det har for byggebranchen i Danmark?  Hvordan kan vi sammen arbejde for, at den øgede renoveringsindsats fører til bedre bygninger med god holdbarhed, små miljøbelastninger og langt bedre indeklima?

På konferencen vil vi invitere en række politikere, producenter og andre aktører til at deltage i en paneldebat om fremtidens renoveringer og nybyggeri i Danmark.

 

P.O. Fangers forskningslegat

Vi overrækker det prestigefulde P. Ole Fanger forskningslegat til en lovende ph.d.-studerende ved danske universiteter inden for området energi og indeklima.

 

Sporindlæg

Eftermiddagen vil være allokeret til sporindlæg, hvor du kan høre relevante cases om:

  1. Energi, Smart Building & Drift
  2. Vand, Varme & Køl
  3. Indeklima, Lys & Ventilation

Program

Konferenceudvalget, som består af specialister fra Niras A/S, BUILD Aalborg Universitet, Cowi A/S og Energy Cluster Denmark, er sammen med Danvaks sekretariat i gang med at sammensætte programmet for dagen.

 

Se priser og tilmeld dig på Danvaks hjemmeside.