Kursus: Danmarks integrerede energisystem

Integrerede Energisystemer og digitalisering

DANMARKS INTEGREREDE ENERGISYSTEM – EFTERUDDANNELSE TIL FREMTIDENS ENERGIMEDARBEJDER
– TO DAGES INTENSIVT KURSUS

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne viden og værktøjer, der sikrer kendskab til det danske energisystems opbygning og funktion samt indblik i den kommende udvikling.

Baggrund
På vej mod det fossilt-frie energisystem skal medarbejderne i energisektoren og hos energimyndighederne i langt højere grad kommunikere på tværs af forsyningsområder og fag-områder.

I det fossile energisystem kan vi lagre energien og bruge den, når vi hver især har behovet. I det fossilt-frie energisystem skal vi samarbejde om at udnytte en fluktuerende vedvarende energi fra sol og vind. Det kræver viden om produktionsmulighederne, de andre forsynings- og forbrugsområder samt de andre fagområder.

Overblikket over energisystemet har tidligere været forbeholdt få eksperter, der har lavet analyser af udviklingen af energisystemet. De har kommunikeret med teknologiudviklere, der har udviklet de nye teknologier og med få beslutningstagere, der har besluttet udbygningerne.

I fremtidens intelligente og fossilt-frie energisystem er der mange flere, der skal deltage i processen. Dette kræver en omfattende efteruddannelse af energimedarbejderne.

Beskrivelse
Kurset giver overblikket, der reducerer den nuværende barriere for at tænke på tværs af energiområderne. Kurset giver et indblik i virkemåden af det samlede
energisystem, samt et overblik over de vigtigste mekanismer, der styrer udviklingen og driften af systemet. Deltagerne kommer op i helikopteren og får overblikket og får kendskab til en struktur, som efterfølgende dagligt kan bruges til at øge forståelsen af energisystemet.

Bemærk at undervisningen om mandagen fortsætter til kl. ca. 22.00

Se programmet HER