Den grønne omstilling er værdifuld for danske hoteller

Hotelbranchen bliver ofte forbundet med stort strømforbrug, madspild, udledning af CO2 og kemikalier til vask og rengøring. Men mange danske hoteller imødekommer det stigende antal hotel- og konferencegæster, som efterspørger mere bæredygtige ydelser fra hotellerne.

Forskningsprojektet Grøn omstilling i hotelbranchen er netop nu i gang med at undersøge, hvilken værdi det egentlig giver gæsterne og de besøgende at bo og opholde sig på et bæredygtigt hotel. Samtidig undersøger projektet, om man kan inddrage gæsterne i den grønne omstilling på hotellet, og om man dermed kan få dem til at tage nye, grønne vaner med sig hjem. Projektet har brugt en praksisnær, antropologisk tilgang koblet med hotellernes vision for energi- og ressourcebesparende tiltag. Målet har været at skabe en varig relation til gæsterne, som rækker ud over opholdet på hotellet – centreret om det grønne.

Det er HORESTA, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet, der sammen med hotelkæden Guldsmeden Hotels og det bornholmske hotel Green Solution House har sat sig for at dokumentere de positive effekter, det giver at være et grønt hotel – såvel udadtil mod gæsterne og indadtil mod medarbejderne. Projektet er finansieret gennem INNO-SE Bobleprojekt-midler i en 10 måneders periode og afsluttes med en konference i april.

Resultater fra projektet viser, at omsorg for gæsterne, kommunikation i øjenhøjde og inddragelse af medarbejderne i den grønne omstilling blot er nogle af de områder, hotellerne skal fokusere på for at lykkes med grøn omstilling. Det grønne islæt og bæredygtighed er nemlig et af de parametre, et hotel kan differentiere sig positivt på, hvis det vel at mærke gøres med personlighed, troværdighed og overbevisning, viser projektet.

Principal Green Urban Designer Trine Plambech siger om projektet:

”Hovedresultaterne fra undersøgelsen viser, at den grønne omstilling for hotellerne ikke bare er en vej til at spare ressourcer: det er også en central del af den service og følelse af luksus, man kan levere til gæsten, der oplever omsorgen for naturen og omverden som omsorg for gæsten selv. På denne vis lægger de grønne initiativer et ekstra, positivt – og ofte øjenåbnende – lag på hoteloplevelsen hos gæsten. Samarbejdet med de andre Bobleprojektdeltagere har gjort, at vi i løbet af 10 måneder har bevæget os i dybden med den antropologiske del og det har været vigtigt for os i det praksisnære samarbejde, netop ikke at komme med ’løftede pegefingre’, men at tiltagene derimod opfattes som grøn omsorg, som hotellet kan vise gæsterne. ”