Holistisk energirådgivning

Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Det unikke ved projektet 

Målet har været at yde en mere effektiv energirådgivning til forbrugere og reducere energiforbruget yderligere ved at bruge en energiantropologisk tilgang i stedet for en mere klassisk energiteknisk tilgang. I bund og grund handler det mere om mennesker end om bygninger. Tilgangen er prøvet af i praksis og analyseret. I lige så høj grad som projektet har kastet viden af sig, har partnerkonstellationen, hvor erhvervsliv og videns institutioner arbejder sammen, haft afgørende betydning for de deltagende.  

-”Vi er jo en smv – især da vi indgik i projektet, hvor vi blot var 4 mand i virksomheden. Det faktum at projektet har givet os nogle følere ind i etriple helix  organisation, adgang til en enorm vidensdatabase på universitetet, og givet os tæt dialog med nogle problemejere, som vi har kunnet samarbejde med, har betydet alverden for os. Vi tør godt stå ved at det har været en succes. Det har været svært, og det har også været en udfordring, men vi har fået blod på tanden. Det betyder også at vnu lønner en fuldtids samt en deltid energiantropolog, så det har også skabt arbejdspladser for os, ” siger Rasmus Martens fra Transition.  

 

Vigtigste læring 

-”Den vigtigste erfaring vi har gjort os i projektet, er at finde ud af hvor utrolig stor en rolle de menneskelige relationer spiller for energiforbruget. Både for det enkelte menneske, men også på organisationsniveau, ” siger Rasmus MartensI projektet er antropologiske værktøjer tænkt ind i konkrete energirådgivningsydelser på en omkostningseffektiv måde. I stedet for at se på antropologi som et særskilt redskab, har det været fuldt integreret i den totale energirådgivning. Det har givet en masse nye viden til de involverede parter, og har betydet en grundlæggende ændring af selve forretningsgangen hos Transition.  

-”Hele vores energirådgivning er lavet om, så vi nu tilgår energirådgivningen på en helt anden måde. Før ville vi starte med at lave en teknisk baseret screening af bygning og installationer og derefter komme med en række anbefalinger. Men vi oplevede tit, at det ikke var tilstrækkeligt til, at kunderne gennemførte de anbefalede handlinger. Vi kunne komme med 3 fremragende løsninger, men de blev ikke gennemført. Problematikken var i høj grad organisationen omkring. Derfor har vi vendt hele rækkefølgen om. Nu arbejder vi med organisationen først, derefter teknikken. Og vi ser i høj grad på, hvad der er muligt at implementere rent organisatorisk, ” fortæller Rasmus Martens.  

 

Hvordan virker det 
Først en grundlæggende dataanalyse, derefter en dialog med de mennesker der udgør organisationen, dernæst en kortlægning af teknologien. 
Indtil nu har de energirådgivninger handlet om hvad der teknologisk og økonomisk lade sig gøre, det er to dimensioner, vi har tilføjet hvad kan menneskeligt og organisatorisk lade sig gøre. Det er en mere holistisk tilgang. Vi har brugt det her værktøj på både virksomheder og offentlige myndigheder, som en ny tilgang til arbejdetOg vi forstår nu, hvorfor der er nogle af de ting, der ikke har virket før, ” siger Rasmus Martens. Samspillet mellem antropologi og teknologi både på analytisk og udførende plan, betyder at fokus skifter til hvor og hvornår det er mere rentabelt at investere i at justere på de menneskelige relationer fremfor at investere i mere teknologi.  
 

Baggrundsviden 
Der er et stort markedspotentialet, der ligger som baggrund for projektet. I Danmark alene er det samlede adfærdsbaserede potentiale for energireduktion i boliger og virksomheder (uden industri) på 3550 GWh. En reduktion i energiforbruget på bare 10% af dette, ville betyde enorme gevinster i form af forbedret konkurrenceevne for virksomheder samt reducerede energiomkostninger i boliger. Rent kommercielt anslår konsortiet bag at hvis potentialet for energirådgivning antager ca. 50 % af det samlede besparelsespotentiale, med andre ord at hvis virksomheder og borgere vil investere 5 DKK for at spare 10 DKK, er potentialet følgende: 2.25 MIA DKK Svarende til 2250 arbejdspladser. Rent miljømæssigt anslås også et besparelsespotentiale på 5-10% ved adfærdsjusteret energiforbrug. De operationelle tests er udført som: 
 
PROJEKTET HAR UDFØRT EN RÆKKE OPERATIONELLE TESTS PÅ:

  • Energirenovering af 118 offentlige bygninger i Silkeborg  
  • Energirenovering af 50-100 rækkehuse i Gladsaxe Kommune  
  • Energirenovering og energiledelse i klynger af SMV’er i Fredensborg Kommune 

 

TESTENE VISER FØLGENDE I FORHOLD TIL UDLEDNING: 
I Danmark er udledningen ca. 
Boliger: Udledning: 5.100.000 ton CO2/år  
Private virksomheder og handel, samt offentlig service:  
Udledning: 4.200.000 ton/år  
Dette giver et samlet potentiale på: 465.000 – 930.000 ton/å  

  
Next step 

Baseret på den viden der er opsamlet i projektet, vil konsortiet bag arbejde videre. Værktøjerne er færdigudviklede inden for den ramme projektet udgjorde.  
-” Vores stadig voksende erfaring fortæller os at disse værktøjer til stadighed vil blive udviklet. Vi skal i 2017-2018 gennemføre et projekt med Energistyrelsen hvor der arbejdes med effektmålinger hos private borgere, og hvor vi vil bruge redskaberne i vores daglige arbejde. Desuden vil vi arbejde mere inden for feltet med kunstig intelligens og dataanalyse. Det er den anden side af den samme mønt. Vi kan se at de helt klassiske løsninger ikke kommer til at løse alle udfordringer. Den fase i vores model, som hedder dataanalyse vil vi gerne have automatiseret, så vi allerede ved første besøg i en bygning har en hel række værktøjer at trække på, der kan gøre vores dataanalyse mere tredimensionel, ” siger Rasmus Martens 
 

Projektdeltagere

Transition 
GeoDrilling
Fredensborg Kommune 
Gladsaxe Kommune 
Alexandra Instituttet 
Aarhus Universitet