Webinar: Energiomstilling – Hvordan kan vi gøre transportsektoren fossilfri?

Klimapolitikken peger i dette efterår mod lovgivning, der sætter begrænsninger for brændsler til fremstilling af energi eller til services som transport.

En dugfrisk rapport estimerer, at det koster hver dansker 150 kr. om måneden at slippe af med de fossile brændsler. Den største udfordring er at omstille den tunge transport til grønnere drivmidler.
Allerede i dag er det teknisk muligt at fremstille fly- og skibsbrændstof fra bæredygtige energikilder som biogas og biomasse. Brændstoffer kan også fremstilles af brint og CO2 fra atmosfæren.

Vær med når energisystemforskere, transporteksperter samt teknologileverandører giver et indblik i muligheder og begrænsninger i omstillingen med særligt fokus på transportsektoren.

Se hele programmet HER

Arrangementet er en del af FutureWeek Denmark, som er en række events arrangeret af danske klynger og netværk på tværs af brancher og industrier i Danmark. FutureWeek Denmark finder sted i uge 48 i alle danske regioner.