100% Climate Neutrality Conference

Deltag i 100% Climate Neutrality Conference

Klimaforandringerne har en stadigt tiltagende og stærk påvirkning på vores jord og ikke mindst på vores fremtid. I grænseregionen mellem Danmark og Tyskland er man opmærksom på disse forandringerne og ser dem som en mulighed for at agere og tilpasse os de nye betingelser. Med særlig fokus på “Smart & inclusive cities in a world of disruptions” drøftes udfordringerne ved hastig vækst, klimaforandringer og de økonomiske og tekniske aspekter, samt diskutere hvilke nye muligheder der er indenfor “grøn” vækst.

Se program og invitation for dagen.

På konferencen sættes fokus på udfordringer og konkrete løsninger inden for følgende emner:

  • Den deltagende tilgang
  • Smarte byer
  • Intelligente energisystemer
  • Energieffektivitet
  • Det internationale grønne entreprenørskabsforum