900 mio. kr. til nye projekter

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) skal investere ca. 900 mio. kr. i udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv. Og FI vil gerne høre jeres mening om, hvordan pengene anvendes bedst.

Alexandra Instituttet og Delta har stillet specielt henholdsvis tre og otte forslag, som vi tror og håber, at I vil være særligt interesseret i, og vi vil derfor gerne opfordre jer til senest 14. maj 2015 at kommentere på dem og således være med til at kvalificere og støtte vores indsats. Forslagene har titlerne:

 1. Digitale-fysiske værktøjer og metoder til byudvikling og smarte byløsninger
 2. Udvikling af smarte produkter med fokus på integration af service og Internet of Things (IoT)
 3. Teknologier og processer til DataDreven Innovation
 4. Danske Smart Grid Produkter – Kompetence center
 5. Cypersikkerhed i produkter
 6. Design af Smart Things
 7. Smart lys, sensorer og kvalitet i lys
 8. Global markedsadgang for danske SMV
 9. Batteriløs og selvforsynende elektronik
 10. IoT Testcenter
 11. Produkter med god samvittighed og god forretning

Et vigtigt element til at de enkelte resultatkontrakter bevilges, er at så mange danske virksomheder og organisationer som muligt indikerer deres interesse. Derfor håber vi meget, at I vil gå ind på de relevante forslag og give en kort – eller også gerne længere – kommentar om, hvorfor forslaget er interessant og relevant for jer, og hvorledes det kan kvalificeres yderligere. Det er i øvrigt uforpligtende for jer og din virksomhed/organisation at indikere jeres interesse. Når FI har modtaget danske virksomheders og organisationers kommentarer og tilkendegivelse af interesse, træffer de en afgørelse om, hvilke resultatkontrakter der modtager midler.

I er meget velkomne til at henvende jer til undertegnede, hvis I har uddybende spørgsmål.

På forhånd mange tak.

 

Johanne Mose Entwistle
Alexandra Insituttet
E: johanne.mose@alexandra.dk
M: 2843 7132
Ulrik Kragh
DELTA
E: ukr@delta.dk
M: 2461 5383