Internationalisering

Innovationsnetværket Smart Energys internationaliseringsaktiviteter har til hensigt at fremme og udforske medlemmernes fulde internationale potentiale.

Dette sker med udgangspunkt i netværkets fem fokusområder:

 • Integrerede energisystemer
 • Intelligente bygningsinstallationer og energiadfærd
 • Effektelektronik
 • Innovative forretningsmodeller
 • Energilagring

Ovenstående fokusområder er således naturligt omdrejningspunkt for Innovationsnetværkets Smart Energys internationale aktiviteter, som skal promovere og øger kendskabet til medlemmernes teknologier på udvalgte udenlandske markeder.

Inno-SE arbejder med at omsætte internationale problemstillinger til konkrete løsninger. Det gøres ved at fokusere på følgende trin:

 • Muligheder kortlægges via videnhjemtagning og C2C-samarbejde
 • Relationer opbygges via C2C-samarbejde og videnhjemtagning
 • Virksomhedskonsortier og projekter udvikles via grøn systemeksport

 • Eksport af systemløsninger med fokus på Innovationsnetværkets virksomheder

I Innovationsnetværket arbejdes der aktivt på at sammensætte konsortier af medlemsvirksomheder – eksempelvis teknologileverandører, rådgivere og Entreprenører, der sammen ønsker at ekspandere deres forretning på ellers svært tilgængelige eksportmarkeder – eksempelvis: Østeuropa, USA, Asien, Afrika. Markederne udvælges i tæt samarbejde med Innovationsnetværkets medlemmer og udløser således virksomhedernes naturlige vækstpotentiale. Der er fokus på drikke- og spildevand, fjernvarme- og køling, samt energi effektivisering i industri og bygninger.

På alle udvalgte markeder er målet således at etablere konkrete pilotprojekter, hvor virksomhederne får mulighed for at bevise hvad deres teknologier kan i relation ovenstående 4 fokusområder. Desuden arbejdes der på at sikre en finansiering til såvel projektudvikling og implementering.

 • Internationale Cluster-2-Cluster samarbejder

Gennem tætte internationale klyngesamarbejder, bygger Innovationsnetværket bro mellem vore danske netværksmedlemmer og større internationale aktører inden for Smart Energy området – herunder især andre internationale klyngers medlemmer. Samarbejdet har et strategisk perspektiv og vil på sigt resultere i udarbejdelsen af eksempelvis; internationalstrategier samt løbende afsøgning af projektmuligheder, hvor medlemmernes innovative, energieffektiviserende løsninger kan komme i spil via systemløsningstankegangen.

 • Videnhjemtagning

I netværket arbejder vi løbende på at gøre det muligt for vores medlemmer at hente viden hjem til det danske marked. Dette sker gennem internationale studieture, hvor man kan få mulighed for at networke på international skala, samt få praktiske indspark fra større internationale aktører på energiområdet. Følg med under fanen Arrangementer, for løbende info om disse ture.